Výstavba v obci

.

| Výstavba chodníků, 2011

| Zateplení školy, 2010

| Chodník do Svaté Kateřiny, 2010

| Opěrná zeď na hřbitově, 2010

| Cesta do Luhů, 2009

| Oprava hřbitova, 2009

| Oprava zvoničky, 2009

| Přístřešek u hřiště, 2009

| Sádek II.etapa, 2009

| Komunikace nad OÚ, 2009