Víceúčelová hala

.

| Hala Šebrov - srovnání ploch

| Hala Šebrov - změna 2017

| Referendum v Šebrově-Kateřině, Blanenský deník

| Výsledek místního referenda

| Referendum - nejčastější otázky a odpovědi

| Architektonická studie

| Konec tělocviku na chodbách?

| Víceúčelová hala – odhad provozních nákladů a výnosů

| Záměr stavby víceúč. haly, umožňující pořádání sport., kult. a spol. akcí

| Diskuze