Aktuality

.

| Informace pro občany

Od 15. ledna 2018 nebude z důvodu hospitalizace přítomen na OÚ Šebrov-Kateřina pan starosta Ing. Radek Kloz.
V nutných případech ho bude zastupovat pan místostarosta Jiří Nechvíle.

.

| Výsledky voleb Prezidenta republiky
Výsledky voleb v obci Šebrov-Kateřina [docx, 16,1 kB]

.

| Ostatky v Šebrově
Pozvánka [docx, 1,13 MB]

.

| Harmonogram svozu odpadů 2018
Harmonogram ke stažení [docx, 16,2 kB]

.

|Tříkrálová sbírka
V naší obci proběhla v sobotu 6. ledna 2018 Tříkrálová sbírka.
Bylo vybráno celkem 27 202,-Kč, z toho 18 188,-Kč v Šebrově a 9 014,-Kč ve Svaté Kateřině. Všem účastníkům i dárcům upřímně děkujeme.

.

| PF 2018

.

| Změna svozu odpadu o vánočních svátcích a na Nový rok
Informace [docx, 12,8 kB]

.

| Přesun termínu vydání prosincového Zpravodaje obce
Vážení spoluobčané,
z důvodu mého náhlého onemocnění vyjde prosincový Zpravodaj až v opožděném lednovém termínu. Omlouvám se a děkuji za pochopení.
Ing. Radek Kloz, starosta obce

.

| Informace k třídění odpadů
Informace [docx, 14,9 kB]

............

| ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
Situační výkresy 1 [pdf, 306 kB]
Situační výkresy 2 [pdf, 1,64 MB]
Situační výkresy 3 [pdf, 307 kB]
Situační výkresy 4 [pdf, 1,7 MB]

...

| Výsledky voleb 2017 do PS PČR v naší obci
Výsledky voleb [pdf, 44,8 kB]

..........

| Kompostéry - NEVÁHEJTE
Informace [docx, 577 kB]

...

| Upozornění - sběr kovů
Důrazně upozorňujeme občany, že do kontejnerů na sběr drobného kovového odpadu nepatří plechovky od barev a olejů ani velké kovové předměty. Pokud nebude toto upozornění respektováno, bude obec nucena kontejnery na sběr kovového odpadu stáhnout. Děkujeme za pochopení.

.

| Kompostéry pro občany
Oznamujeme občanům, že obec získala finanční prostředky z Operačního programu životní prostředí na nákup kompostérů pro své občany. Občané naší obce si mohou vyzvednout kompostér na Obecním úřadě v Šebrově vždy v úředních hodinách.
Kompostér je v rozloženém stavu, hmotnost činí cca 25 kg. Kompostéry v maloobchodní ceně přibližně 4 000,-Kč budou občanům předávány bezplatně na základě podpisu smlouvy o výpůjčce.
Podmínkou je trvalý pobyt v naší obci, žadatel nesmí být rovněž dlužníkem obce. Žadatelé, kteří vyplnili v roce 2016 předběžnou žádost, budou upřednostněni.

......

| Důležitá informace - Uzavření pošty Lipůvka
Více informací [pdf, 20,5 kB]

....

| Důrazné upozornění
Do kontejneru na bioodpad NEPATŘÍ VĚTVE! Ukládejte je prosím VEDLE KONTEJNERU, budou následně obcí zeštěpkovány. Děkuji za pochopení. Starosta obce.

.....

| Nabídka bezplatného právního poradenství
Informace [pdf, 262 kB]

.

| Žádost starosty

Starosta obce vyzývá občany, kteří dosud nedostávají zprávy ze strany obce prostřednictvím SMS a mají o tuto službu zájem, aby zaslali číslo svého kontaktního mobilního telefonu spolu s níže uvedeným textem na adresu obce, případně na e-mailovou adresu obce ousebrov@mtw.cz – stačí scan podepsaného textu.
Souhlasím se  zasíláním zpráv SMS ze strany obce Šebrov- Kateřina na můj  mobilní telefon č.  ………….. V Šebrově - Kateřině dne……….
jméno a příjmení, adresa bydliště, podpis