Aktuality

.

| Pozvánka na besedu
Kanada - Aljaška [pdf, 15,7 MB]

..

| E.ON Upozornění občanům - ořez dřevin
Informace pro občany [pdf, 857 kB]

..

| Výběr poplatků na rok 2018
Informace [pdf, 665 kB]

...

| Harmonogram svozu odpadů 2018
Harmonogram ke stažení [docx, 16,2 kB]

..

| PF 2018

..

| Informace k třídění odpadů
Informace [docx, 14,9 kB]

............

| ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
Situační výkresy 1 [pdf, 306 kB]
Situační výkresy 2 [pdf, 1,64 MB]
Situační výkresy 3 [pdf, 307 kB]
Situační výkresy 4 [pdf, 1,7 MB]

.............

| Kompostéry - NEVÁHEJTE
Informace [docx, 577 kB]

...

| Upozornění - sběr kovů
Důrazně upozorňujeme občany, že do kontejnerů na sběr drobného kovového odpadu nepatří plechovky od barev a olejů ani velké kovové předměty. Pokud nebude toto upozornění respektováno, bude obec nucena kontejnery na sběr kovového odpadu stáhnout. Děkujeme za pochopení.

.

| Kompostéry pro občany
Oznamujeme občanům, že obec získala finanční prostředky z Operačního programu životní prostředí na nákup kompostérů pro své občany. Občané naší obce si mohou vyzvednout kompostér na Obecním úřadě v Šebrově vždy v úředních hodinách.
Kompostér je v rozloženém stavu, hmotnost činí cca 25 kg. Kompostéry v maloobchodní ceně přibližně 4 000,-Kč budou občanům předávány bezplatně na základě podpisu smlouvy o výpůjčce.
Podmínkou je trvalý pobyt v naší obci, žadatel nesmí být rovněž dlužníkem obce. Žadatelé, kteří vyplnili v roce 2016 předběžnou žádost, budou upřednostněni.

......

| Důležitá informace - Uzavření pošty Lipůvka
Více informací [pdf, 20,5 kB]

....

| Důrazné upozornění
Do kontejneru na bioodpad NEPATŘÍ VĚTVE! Ukládejte je prosím VEDLE KONTEJNERU, budou následně obcí zeštěpkovány. Děkuji za pochopení. Starosta obce.

.....

| Nabídka bezplatného právního poradenství
Informace [pdf, 262 kB]

.

| Žádost starosty

Starosta obce vyzývá občany, kteří dosud nedostávají zprávy ze strany obce prostřednictvím SMS a mají o tuto službu zájem, aby zaslali číslo svého kontaktního mobilního telefonu spolu s níže uvedeným textem na adresu obce, případně na e-mailovou adresu obce ousebrov@mtw.cz – stačí scan podepsaného textu.
Souhlasím se  zasíláním zpráv SMS ze strany obce Šebrov- Kateřina na můj  mobilní telefon č.  ………….. V Šebrově - Kateřině dne……….
jméno a příjmení, adresa bydliště, podpis