Aktuality

....

| E-ON Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Informace pro občany [pdf, 35,7 kB]

..

| Nabídka pomoci - Diecézní charita Brno
Informace pro občany [docx, 262 kB]

..

| Informace k třídění odpadů
Informace k třídění odpadů [docx, 14,3 kB]
Odpadový dotazník [pdf, 813 kB]
Inventura stanoviště [pdf, 656 kB]

..

| Harmonogram svozu odpadů 2018
Harmonogram ke stažení [docx, 16,2 kB]

..

| Informace k třídění odpadů
Informace [docx, 14,9 kB]

............

| ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
Situační výkresy 1 [pdf, 306 kB]
Situační výkresy 2 [pdf, 1,64 MB]
Situační výkresy 3 [pdf, 307 kB]
Situační výkresy 4 [pdf, 1,7 MB]

................

| Upozornění - sběr kovů
Důrazně upozorňujeme občany, že do kontejnerů na sběr drobného kovového odpadu nepatří plechovky od barev a olejů ani velké kovové předměty. Pokud nebude toto upozornění respektováno, bude obec nucena kontejnery na sběr kovového odpadu stáhnout. Děkujeme za pochopení.

.......

| Důrazné upozornění
Do kontejneru na bioodpad NEPATŘÍ VĚTVE! Ukládejte je prosím VEDLE KONTEJNERU, budou následně obcí zeštěpkovány. Děkuji za pochopení. Starosta obce.

.....

| Nabídka bezplatného právního poradenství
Informace [pdf, 262 kB]

.

| Žádost starosty

Starosta obce vyzývá občany, kteří dosud nedostávají zprávy ze strany obce prostřednictvím SMS a mají o tuto službu zájem, aby zaslali číslo svého kontaktního mobilního telefonu spolu s níže uvedeným textem na adresu obce, případně na e-mailovou adresu obce ousebrov@mtw.cz – stačí scan podepsaného textu.
Souhlasím se  zasíláním zpráv SMS ze strany obce Šebrov- Kateřina na můj  mobilní telefon č.  ………….. V Šebrově - Kateřině dne……….
jméno a příjmení, adresa bydliště, podpis